096-654-6159 , 085-122-9921 ,087-800-3028
 
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการหมื่นคำพร หมื่นคำอธิษฐาน

สมทบทุนจัดสร้างพระอุโบสถ

ประวัติเทพ
> พระศิวะหรือพระอิศวร : เทพผู้ทำลายและสร้างโลก
> พระวิษณุหรือพระนารายณ์ : เทพผู้รักษาคุ้มครองโลก
> พระพรหม : เทพเจ้าผู้สร้างจักรวาลและโลก
> พระพิฆเนศ
> พระกฤษณะ
> พระขันธกุมาร
> พระตรีมูรติ
> พระวิษณุกรรม
> พระราหู
> พระแม่อุมาเทวี
> พระแม่ทุรคา
> พระแม่กาลี
> พระแม่ลักษมี
> พระแม่สุรัสวดี
> พระแม่คงคา
> พระแม่ธรณี
> พระแม่ตรีศักดิ
 
พิธีกรรมต่างๆ
> งานพิธีบวงสรวงวันที่ 29 กันยายน 2556
> งานพิธีบวงสรวงวันที่ 26 กันยายน 2557
 
บทความน่าสนใจ
> การบูชาพระศิวะ
> การบูชาพระวิษณุ
> ประวัติพระพิฆเนศมงคลจักรวาล
> การบูชาองค์เทพ
 
ผลงานล่าสุด
พระศิวะปางประทานพร
รหัส : GS-17

ขนาดชิ้นงาน : 37x22x45 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ทองเหลืองประดับลาย เพ้นท์สี เขียนลาย ปิดทองคำแท้ 100% 
พระนาม : องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา 16 นิ้ว
รหัส : GS-109

ขนาดชิ้นงาน : 70x70x100 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ไฟเบอร์กลาสเพ้นท์สี 
พระนาม : นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี 16 นิ้ว
รหัส : GS-105

ขนาดชิ้นงาน : 70x70x100 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ไฟเบอร์กลาสเพ้นท์สี 
พระนาม : พระศิวะนารายณ์
รหัส : GS-62

ขนาดชิ้นงาน : 37x37x40 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ไฟเบอร์กลาสเพ้นท์สี (พิเศษ) 
พระนาม : พระพรหมปางประทานพร
รหัส : GS-76

ขนาดชิ้นงาน : 38x29x52 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ไฟเบอร์ประดับลาย เพ้นท์สี เขียนลาย ปิดทองคำแท้ 100% 
พระนาม : องค์พระกฤษณะ
รหัส : GS-45

ขนาดชิ้นงาน : 25x17x64 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ทองเหลืองประดับลาย เพ้นท์สี เขียนลาย ปิดทองคำแท้ 100% 
พระนาม : พระพิฆเนศปางศรีชูบา ดิษติ กานาปติ
รหัส : GS-08

ขนาดชิ้นงาน : 45x30x70 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ทองเหลืองประดับลาย เพ้นท์สี เขียนลาย ปิดทองคำแท้ 100%
พระนาม : พระพิฆเนศปางเสวยสุข
รหัส : GS-35

ขนาดชิ้นงาน : 60x60x80 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ทองเหลืองประดับลาย เพ้นท์สี เขียนลาย ปิดทองคำแท้ 100% 
พระนาม : พระอนันตนาคราช 16 นิ้ว
รหัส : GS-103

ขนาดชิ้นงาน : 60x58x81 เซนติเมตร

ลักษณะงาน : ไฟเบอร์กลาสเพ้นท์สี