096-654-6159 , 085-122-9921 ,087-800-3028
 
ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการหมื่นคำพร หมื่นคำอธิษฐาน

สมทบทุนจัดสร้างพระอุโบสถ

ประวัติเทพ
> พระศิวะหรือพระอิศวร : เทพผู้ทำลายและสร้างโลก
> พระวิษณุหรือพระนารายณ์ : เทพผู้รักษาคุ้มครองโลก
> พระพรหม : เทพเจ้าผู้สร้างจักรวาลและโลก
> พระพิฆเนศ
> พระกฤษณะ
> พระขันธกุมาร
> พระตรีมูรติ
> พระวิษณุกรรม
> พระราหู
> พระแม่อุมาเทวี
> พระแม่ทุรคา
> พระแม่กาลี
> พระแม่ลักษมี
> พระแม่สุรัสวดี
> พระแม่คงคา
> พระแม่ธรณี
> พระแม่ตรีศักดิ
 
พิธีกรรมต่างๆ
> งานพิธีบวงสรวงวันที่ 29 กันยายน 2556
> งานพิธีบวงสรวงวันที่ 26 กันยายน 2557
 
บทความน่าสนใจ
> การบูชาพระศิวะ
> การบูชาพระวิษณุ
> ประวัติพระพิฆเนศมงคลจักรวาล
> การบูชาองค์เทพ
 
ผลงานล่าสุด