096-654-6159 , 085-122-9921 ,087-800-3028
 
เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

  • รับสร้างและตกแต่งพระพุทธรูป เทวรูป ด้วยเทคนิคใหม่ และแบบโบราณ งานวัตถุมงคลต่างๆ ฯลฯ
  • รับสร้างและตกแต่ง พิพิธภัณฑ์ ห้องพระ ห้องเทพ ฯลฯ

 

 

“พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา  สืบสานมรดกแห่งจิตวิญญาณ  พิทักษ์พลังความศรัทธา ให้จารึกไว้บนแผ่นดิน”